Aanbevolen post

Mijn politieke programma op 1 A4-tje

Als Geert het kan, kan ik het ook, dacht ik, dus: Samenleven is het alternatief voor ieder-voor-zich-met-het-recht-van-de-sterkste-als-ge...

14 november 2018

CO2concentratie en broeikaseffect

"De wet van Stefan-Boltzmann stelt in maar vijf regels natuurkunde dat huidige hoeveelheid CO2 de aarde ongeveer dertig graden warmer maakt ten opzichte van nul CO2 in de atmosfeer". https://t.co/lSL6yoJ33i

Van nature -zeg in het jaar 1800- was de CO2-concentratie 280 ppm. In 2016 was dat 400 ppm.
In promilles: 0.28 ‰ resp 0.4‰ = in procent: 0.028% resp 0.04%.

De van nature al aanwezige CO2 zorgt,
samen met de van nature overvloedig aanwezige -en veel sterker werkzame- waterdamp en andere broeikasgassen,
dat de temperatuur op aarde gemiddeld 15°C is ipv -18°C.

Praten we over relatieve temperatuurstijging dan moet je in Kelvin rekenen in plaats van Celsius.
Dus zonder broeikasgassen was het op aarde gemiddeld 255K.
Met van nature aanwezige broeikasgassen 288K.

Dat is ongeveer 14% hoger.

Waterdamp neemt daarvan ca 2/3 voor zijn rekening, dus zeg 9% relatieve temperatuurverhoging. Blijft voor -natuurlijk- CO2 maximaal 5% bijdrage broeikaseffect over.
Naïef zou je bij verdubbeling van CO2-concentratie maximaal 10% bijdrage aan extra temperatuur-verhoging niet verbazen.

Wat IPCC schijnbaar -zonder gewijzigd gedrag- verwacht is 4K temperatuurstijging in 2100.
Ten opzichte van de 'natuurlijke' 288K is dat 4K / 288K = 1,2% hoger.

Die CO2-concentratieverhoging levert dan 1,2% / 14% =
8,5% van het effect van alle andere broeikasgassen samen.

Met het huidige tempo van fossiele-brandstof-stoken zou de CO2-concentratie dan ongeveer verdubbeld zijn ten opzichte van het jaar 1800, omstreeks 500ppm = 0,5‰ = 0,05%.

5 opmerkingen:

Greald Henstra zei

Intuïtief vind ik die 8.5% wel hoog. Er spelen kennelijk versterkingsmechanismen een grote rol.

Daar zouden we misschien ook wat aan kunnen doen ...

Karin Andringa zei

Welke versterkingsmechanismen dan?

Greald Henstra zei

Je zou mechanismen kunnen categoriseren als meekoppelings- en tegenkoppelings-mechanismen. Meekoppeling versterkt de broeikas, tegenkoppeling verzwakt het.
Welke het winnen is zo vooraf niet te zeggen.

Bij tegenkoppeling kun je denken aan meer neerslag: witte wolken kaatsen zonlicht terug.

Meekoppeling: bv smelten van sneeuw en ijs: meer absorptie van zonlicht door donkere ondergrond

Greald Henstra zei

Na de update over waterdamp is die 8,5% niet zo ongeloofwaardig meer ...

Greald Henstra zei

400 ppm (2016 a.d) - 280 ppm (1800 a.d) = 120 ppm = 800000 Gton
check https://greald.blogspot.com/2019/02/co2-toegevoegd-sinds-ad-1800.html