20 maart 2018

Marktwerking

(origineel)

Marktwerking - een zwaar misbruikt woord. Alsof privatisering hetzelfde is als vrije markt. In Rusland noemen ze die privaten oligarchen. En dat is wat ze zijn - ver van vrije markt.

Het ideaal achter de vrije-markt-gedachte is dat mensen het allemaal zelf wel op kunnen lossen. Dat daar geen autoriteiten voor nodig zijn. Privatisering daarentegen is alleen maar stimulering van de sterkste die toch al wint.

Als die sterksten alleen maar blijven winnen - en de rest dus blijft verliezen - wordt de economie als geheel vanzelf gesmoord.

Maar de verliezende rest vindt nieuwe 'alternatieve' manieren om desondanks haar behoeften te bevredigen. Want zolang er mensen zijn is er economie. Manieren waar de winnaars van weleer hebben geen grip op hebben. Die worden langzaamaan irrelevant.

Niet zonder slag of stoot natuurlijk. Maar het economisch systeem corrigeert zich altijd. En dat is -denk ik- wat we nu zien gebeuren.

Aanbevolen post

Mijn politieke programma op 1 A4-tje

Om te beginnen zetten we de term 'overheid' om in 'dienstbaarheid' . Dienstbaarheid voor het algemeen belang. 'Ministe...