Aanbevolen post

Mijn politieke programma op 1 A4-tje

Als Geert het kan, kan ik het ook, dacht ik, dus: Samenleven is het alternatief voor ieder-voor-zich-met-het-recht-van-de-sterkste-als-ge...

29 juli 2020

geromantiseerde romeinen

Romeinse beschaving?
Vijfhonderd jaar keizers heet tegenwoordig afrekeningen in het criminele circuit.

https://twitter.com/Greald/status/1097851955756625920

Ik tel 174 keizers in 592 jaar. Dat is 1 keizer elke 3 jaar en 5 maanden. De meesten zijn onnatuurlijk aan hun eind gekomen.

Mij dunkt dat die beschaving eigenlijk een voortdurend gevecht was. Ieder voor zich, op leven en dood. De dood of de gladiolen, met de 'macht' als enige uitweg.
Een gevecht waar je in verzeild kon raken, gewild of ongewild. Degene die toevallig boven lag werd keizer. Voor zolang het duurde.

Alle heldenverhalen hebben later het beeld vertekend. 'Geromantiseerd'.

22 juli 2020

Groningen

Het begon ooit als dorpje. De ligging op het kruispunt van wateren was gunstig voor de bewoners om voorbijkomende schippers af te kunnen persen. Stapelrecht noemden ze dat.
Het dorpje groeide uit tot een regionale grootmacht waaronder het omringende land zuchtte.

Later vindt deze stad een goede verdienste in de turfhandel. Daarvoor lieten stadse 'veenbazen' het omliggende veen afgraven. De turfstekers die ze het werk lieten verrichten werden het prototype van armoedzaaier.

Tijdens de industriële revolutie groeide Groningen uit tot de graanschuur voor Engeland, omdat landarbeiders daar in fabrieken gingen werken. Hereboeren -en strokartonfabrikanten- werden schathemeltje rijk over de rug van landarbeiders.

Eén en ander kwam allemaal niet ten goede van de onderlinge sfeer.

Al die inkomstenbronnen gingen echter verloren. Nu teert het stadje nog op de universiteit die er indertijd gevestigd werd. De ouderwets zure, narrige Groninger sterft nu uit om plaats te maken voor een bijzonder vriendelijke, jonge en gemoedelijke bevolking.

22 juni 2020

de imperfectie van de grondwet

De wet:
een ratjetoe aan, al dan niet democratisch, gemaakte afspraken
in de context van toen,
met de inzichten van toen 
en met de kennis van toen.

Zo ook de Grondwet.
De Grondwet regelt de omgang van de overheid met zijn burgers. 
Dat is niet vanzelf gekomen. 
Dat kwam omdat men nare ervaringen had met de overheden toen.

De oertaak van de overheid, toen nog stamhoofden en koningen, was bescherming bieden aan het volk. 
Bescherming vooral tegen opdringerige buurvolkeren. 

Daar waren mannen voor nodig die goed konden vechten.
Soms waren dat mannen die best ok waren, maar vaker maakten ze misbruik van hun kracht en macht. 
Ze bepaalden dat hun zonen hun buit en hun voorrechten kregen. En over de eeuwen heen kregen we te maken met families die zich hoger achtten dan andere mensen.
Adel.

Tot de mensen het niet langer pikten en de koningen verdreven. Om de overheid aan banden te leggen verzonnen ze grondwetten.
Grondwetten als oplossing van het probleem toen: garantie van vrijheid.

Nu, met corona, komt het gevaar niet meer van de buren maar nestelt het zich in de mensen. De mensen moeten tegen elkaar beschermd worden. Maar daar is de grondwet niet op berekend.

17 juni 2020

Spiritualiteit

Spiritualiteit gaat voor mij over de wisselwerking tussen mens en kosmos.

Het begint weliswaar met verwondering maar daar moet het niet blijven hangen. 
Mystiek is mooi maar verklaring ook. Mystiek hoeft ook niet te lijden onder verklaring.
Ik nijg naar verklaring.

Dan: de mens en zijn kosmos. Waarom de mens? Omdat we toevallig mensen zijn. En omdat we met mensen kunnen communiceren.
De spiritualiteit van de spin lijkt me ook erg interessant. Of die van de walvis, die routinematig naar 5 km diepte duikt. Wat heeft die voor belevingswereld ...

Ik neem dus wat afstand van de mens. Ook omdat mensen me iha schromelijk teleurstellen. 
Ze beschikken stuk voor stuk over magnifieke vermogens maar verspillen die grotendeels aan vreten, vechten en fokken. Dierlijk.

15 april 2020

corona

3 feb. 2020 20:02

Als t een pandemie wordt raken nagenoeg alle 7mrd mensen uiteindelijk besmet. 4% van 7mrd = 280mln. Dat is in aantal meer dan de helft van de bevolking van Europa.

Ik heb ook het percentage van 15 gezien. Dan hebben we ruim 1mrd doden te betreuren 😳

2 mrt. 2020 20:27

Vroeger was zo'n griepgolf er ineens. Waar die dan vandaan kwam? Nu kunnen we dat ineens op de voet volgen. Ik vind t wel interessant

13 mrt. 2020 10:34
flatten the curve
Dit zijn we aan t doen. En gezien deze hysterische wereld verbazend gedisciplineerd.

16 mrt. 2020 14:4017 mrt. 2020 07:41
Dus 'we' streven nu naar groepsimmuniteit. Dat voldoende vitale, jonge mensen het virus weerstaan hebben. Om oudjes te beschermen

17 mrt. 2020 08:02
A small fraction of a large number is still a large number

18 mrt. 2020 10:44

De premier die gezondheidszorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, justitie, politie, onderwijs en wat-niet-al naar de ratsmodee geholpen heeft, zei het enige dat ie kon zeggen en wordt daarom straks weer herkozen
(tweet)

23 mrt. 2020 22:26

The Hammer and the Dance
Erg overtuigend artikel: strenge coronavirus maatregelen vandaag hoeven slechts een paar weken te duren, daarna hoeft er geen piek van besmettingen te volgen, en dit alles kan gebeuren tegen redelijke kosten, waarbij bovendien miljoenen levens worden gered.
Als we deze maatregelen niet nemen, zullen tientallen miljoenen besmet raken, zullen velen doodgaan, waaronder mensen die om andere reden intensive care hulp nodig hebben, omdat het gezondheidszorgsysteem zal zijn ingestort.

25 mrt. 2020 09:53
Europa doet nu ongeveer "the Hammer", Nederland een rubberhamer, Korea en Singapore zijn begonnen met "the Dance". Amerika gelooft nog in mitigation of zelfs laisser faire. Dat er meerdere 'experimenten' naast elkaar lopen schept straks wel duidelijkheid in het welles nietes over de beste strategie. Maar manoman, wat een ellende ...

28 mrt. 2020 14:16
Ik zit mijn exponentiele functies ook weer s op te rakelen. Maar alles is erg simpel. De groeifactor. Als die groter is dan 1 gaan we hoe dan ook door het dak. Lager dan 1 krijgen we m alleen door sociale isolatie. Maar dat houden we maar even vol. Ik zou zeggen: jongeren eerst, dan dertigers en veertigers met hun kinderen, dan 50+ Maar de oudjes zo lang mogelijk isoleren

29 mrt. 2020 21:18
Het virus is onvermijdelijk. De meesten kunnen dat zelf wel aan. Maar we zitten in isolatie om de ziekenhuiszorg overeind te houden.
Nuchter beschouwd proberen we daar de mensen mee te redden die de ziekte alleen met die zorg kunnen overleven.
Dat is een percentage. Als dat 1% is doen we dit voor 170 duizend Nederlanders. Waaronder mijn moeder.

31 mrt. 2020 10:51
wat ik denk durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar toch maar doe:
Ik denk dat 'we' het niet gaan redden Corona te beheersen.

Corona is here to stay. En we moeten er mee leren leven.
We kunnen wel kiezen. Er is altijd een keuze.
We kunnen kiezen de klap in één keer op te vangen of uit te smeren over een langere periode.

Incasseer je de klap in één keer dan verliezen we veel opa's, oma's en mensen met de domme pech van een zwakkere gezondheid, die we juist met veel liefde verzorgen.

Smeer je t uit over een langere periode dan houden we meer mensen in leven. De mensen die opname in IC zou redden.
Daar doen we het nu allemaal voor.

1 apr. 2020 14:27
De mensen die IC zouden overleven is een percentage van de mensen die er terechtkomen. Als bekend zou zijn wie zouden de anderen geen beslag op de IC capaciteit. Daar moeten we de besmettingsgraad op afstemmen. Op een percentage van een percentage.

Die zg r-waarde moet daarvoor heel dicht bij 1 liggen. Dat betekent dat de intelligente lock down heel lang moet gaan duren.

Daarom denk ik dat het niet gaat lukken.

3 apr. 2020 09:02
Er is onvermijdelijke sterfte. Een klein percentage is met alle mogelijke hulp toch het haasje. Rust in vrede.
Er is ook een percentage dat er wel doorgesleept kan worden. Bij te hoge piekbelasting van IC s komen die -in principe onnodig- te overlijden.
Daar doen we het allemaal voor. En die moeten zo lang mogelijk in isolatie blijven.
Met alle anderen kan groepsimmuniteit opgebouwd worden.
Gefaseerd zou ik dan zeggen. 20ers eerst, dan kinderen met hun (jonge) ouders, dan 50 -65 en ten slotte, heel voorzichtig de oudjes.

1 apr. 2020 16:41
Stel* 1% komt op IC, 10% daarvan overleeft, wekelijks komen er 1000 ic bedden vrij. Dan 'mogen' er wekelijks 100 duizend besmettingen bij komen, om wekelijks 100 mensen te kunnen redden.
Stel* verder, voor groepsimmuniteit moet 60% immuun zijn. Dat zijn in NL 10 mln mensen. Daar zijn 'we' dan 10 mln/100 duizend = 100 weken mee bezig.
Dat is 2 jaar "intelligente lock down". Er zijn dan wel 10 duizend mensen gered.

* vul aub zelf andere getallen in als die beter zijn.

13 apr. 2020 17:07
Ja joh
het is maar een kouwtje. Laat dat virus even lekker tekeergaan en als een herfststorm het dorre hout verwijderen. Het is alleen even doorbijten. En jammer maar helaas voor negen van de tien die gered had kunnen worden maar waarvoor geen plek was. En wat is nou een procent?

Een procent is op wereldschaal een dikke 70 miljoen. Iets meer dan het dodental van de tweede wereldoorlog.

14 apr. 2020 23:29
Wij zijn allemaal kinderen van de welvaart en afgedreven van de ongenaakbaarheid die de natuur in petto heeft.
Het gaat ineens om overleven. En daarvoor offers dragen.
Ons offer, dat we thuis moeten blijven en onze dierbaren niet mogen zien, is een lachertje vergeleken met de (mogelijke) gevolgen die ermee vermeden kunnen worden.
Dus tanden op elkaar en volhouden

15 apr. 2020 08:49
Zo schimmig is het dan ook weer.
Maar het wereldwijde alarm komt niet van getesten maar van een plotselinge overload aan stikkende mensen in de IC zorg. Noem het corona, noem het covid, maar dàt is het probleem.

We kunnen het zo laten. Die mensen allemaal laten stikken (en de kans bestaat dat jij en ik daarbij komen) Dan hopen zich de doden op.

Of je kunt het simpele exponentiële proces intelligent vertragen. En redden wie er te redden valt.

Dan moet Wout de Moor het offer dragen dat hij in de rij moet staan voor de Hornbach


19 mei 2020
Ik hoor nooit hoeveel mensen gered worden door de lockdown. Dan zelf maar s een poging doen met getallen uit de krant.

1/3-e van covid patiënten die opgenomen worden haalt t niet. Dat zou 1,4% zijn van alle geteste gevallen.
Bij overbelasting van IC moeten we dus voor 3×1,4%=4,2% vrezen. Tot bij 60% groepsimmuniteit, bij ca.10 mln NL-ers. Daar 4,2% 
van is 420 000.

De andere 2/3 wordt nu gered.
Lockdown redt dan 2×1,4%= 280 000 NL-ers

Ik kom uit op 280 000 geredden.

Om die getallen in perspectief te plaatsen:
De 2e wereldoorlog kostte 200 000 NL-ers het leven. Op een bevolking van toen 9 mln.: 2,2%
Een ongebreidelde uitbraak van corona zou volgens mijn schatting proportioneel een vergelijkbare impact hebben: 420 000 / 17 mln = 2,4%.

En op deze manier gaat dat 14 jaar duren:

Willen we al die 280 000 blijvend redden moeten er 3/2 × zoveel door IC geloodst = 420 000.
Op topcapaciteit van 1800 IC bedden voor corona en gemiddeld 3w gaat dat 420 000 / (1800 / 3) = 700 weken = bijna 14 jaar duren


Dan moet de IC capaciteit al die tijd op volle toeren draaien. Er moeten dan voortdurend precies genoeg patiënten "aangeleverd" worden.
Niet meer, niet minder.
Bij een zekere besmettingsgraad de R-waarde op 1 houden.

Dat wordt een knap staaltje regelkunst

26 juni 2020
Mijn benadering was [op 19 mei:]
1. Alle 17 miljoen NLers zijn bevattelijk.
2. Groepsimmuniteit treedt op bij 10 miljoen.
3. 1,4% van alle geïnfecteerden (totdat groepsimmuniteit optreedt) zijn gedoemd.
4. 2,8% van alle geïnfecteerden kan er met IC zorg doorgesleept worden, gebaseerd op gegevens dat 2/3e van de patiënten IC-opname overleeft.

26 juni 2020
Steekproeven van Sanquin wijzen erop dat 5% tot 6% van alle NLers geïnfecteerd zijn (geweest). Dat zijn er ca 900 000. (Tussen 850 000 en 1 020 000)
Het officiële dodental was 5000 (nu 6000). Dat zou wijzen op een -onvermijdbaar- sterftepercentage van 0.67% 0,55%.

De oversterfte was echter 9000. Er zijn in het ergste geval 3000 4000 mensen buiten de zorg om gestorven aan covid19.
Waren die zo zwak dat men niet eens de moeite genomen heeft om ze op te nemen komen we op een onvermijdbaar sterftepercentage van 9000 / 900 000 = 1%.
Waren zij echter ook voor 2/3e te redden geweest komt het onvermijdbaar sterftepercentage te liggen op 7000 7666 / 900 000 = 0,78% 0,85%.

De cijfers lopen niet per se synchroon; de conclusies zijn hooguit een ruwe benadering. Maar toch.
Ik moet dan mijn benadering bijstellen.
1. Alle 17 miljoen NLers zijn bevattelijk.
2. Groepsimmuniteit treedt op bij 10 miljoen.
3. tussen 0,78% 0,85% en 1% van alle geïnfecteerden (totdat groepsimmuniteit optreedt) zijn gedoemd.
4. Tussen 1,56% 1,70% en 2% van alle geïnfecteerden kan er met IC zorg doorgesleept worden, gebaseerd op gegevens dat 2/3e IC-opname overleeft.

Dan redden we "samen", met flatten-the-curve, lockdown en 1,5m-samenleving, tussen 156000 170000 en 200000 mensen.

Dat duurt dan tussen
(170000 × 3/2) / (1800 / 3) = 425 weken = 8 jaar en 2 maanden, en
(200000 × 3/2) / (1800 / 3) = 500 weken = 9 jaar en 7 maanden ...
13 augustus 2020
Spaans onderzoek meet "Seroprevalence 5·0%" in de Spaanse bevolking en concludeert: "Despite the high impact of COVID-19 in Spain, prevalence estimates remain low and are clearly insufficient to provide herd immunity. This cannot be achieved without
accepting the collateral damage of many deaths in the susceptible population
and overburdening of health systems.
In this situation, social distance measures and efforts to identify and isolate new cases and their contacts are imperative for future epidemic control."

Het hele onderzoek is alleen maar gedaan om "die 5%" vast te stellen. Die conclusie kan ik niet goed onderbouwd zien. Politiek dus.

Dat Spanje zwaar getroffen is zegt in absolute zin niet zoveel. 280k besmettingen is een druppel op een bevolking van 47000k ( = 47 mln) zoals je zei.

"5%" zegt vooral iets over het tempo.
De metingen zijn begin mei 2020 gedaan. Toen was de epidemie een maand of 3 aan de gang.
Bij gelijkblijvend gemiddeld tempo is 5% in 3 maanden = 60% in 3 jaar.
Bij 60% zou groepsimmuniteit optreden, meen ik.

Dat tempo moet laag blijven ivm. "overburdening of health systems". Maar hoog om er zo snel mogelijk doorheen te komen. En "collateral damage of many deaths in the susceptible population" voorkomen door ze gedurende die tijd zo veel mogelijk af te schermen.

Maar dat is mijn mening.

18 januari 2020

aap typt meesterwerk

Een analogie om de evolutietheorie in twijfel te trekken.

Tolstoj's Anna Karenina is zo'n meesterwerk. Het bevat ongeveer 250 000 letters en leestekens, stel 26 + 4 = 30 in aantal.
De kans dat een aap het in 1× zou typen is 1/30250 000  = 1/10369 000. Een onnoemelijk kleine kans.

Zo werkt de evolutie echter niet. Hoe dan wel?

Volgens de evolutietheorie is elke generatie een experiment dat een levenlang getest wordt. Wordt t goedgekeurd dan mag het door voor de volgende ronde. Anders is het einde verhaal.

Wij zijn stuk voor stuk het (tijdelijke) sluitstuk van alle generaties voor ons. Allemaal geslaagde experimenten. Daar mogen we elkaar mee feliciteren.

Hoeveel generaties zijn dat er, sinds de oercel? Waar het mee begon, 3 500 000 000 jaar geleden.

Om daar een schatting van te maken neem het gegeven dat eencelligen gemiddeld elke 20 minuten splitsen. Dat zijn 72 per dag. In 1 jaar ongeveer 25 000 generaties; in 3 miljard jaar 75 000 000 000 000.
Ongeveer 0,5 miljard jaar geleden kwamen de meercelligen in onze stamboom. Die planten veel minder vaak voort. Stel gemiddeld eens per jaar dan hebben we in totaal 75 000 500 000 000 generaties. Zouden het er 10 per jaar zijn: 75 005 000 000 000. Nog niet veel doden aan de zijk. Dus de meercelligen kunnen we verwaarlozen.

75 000 000 000 000 generaties zijn 75 000 000 000 000 experimenten. 75 biljoen geslaagde experimenten achtereen. Ononderbroken.


75 met 12 nullen. Dat is veel. Maar nog lang niet zo veel als 10 met 369 000 nullen, wat die aap nodig had voor Anna Karenina in 1×.
Hoe zou onze aap, analoog aan de evolutietheorie, Anna Karenina dan wel typen?
Dan zou elke letteraanslag eerst 'goedgekeurd' moeten worden om op papier terecht te komen.

Elk van de 250 000 letters en leestekens is een -achteraf- geslaagd experiment - analoog aan een generatie in de evolutie.
Vergeleken met 75 biljoen is 250 duizend volstrekt verwaarloosbaar. De kans dat een aap Anna Karenina typt is 300 miljard keer groter.

Voor elk van de 250 000 letters en leestekens heeft de aap 30 kansen. Na gemiddeld 15 pogingen is een letterexperiment van onze aap geslaagd. Hij heeft het dus in 3 750 000 aanslagen al klaar.

02 november 2019

waar Friedman ophoudt

https://youtu.be/R5Gppi-O3a8

De godfather van het neoliberalisme had gelijk ... bij het begin van de ontwikkelingen.

Wie waarde levert, customer value, bijvoorbeeld in de vorm van potloden, verdient geld en maakt winst.
Wie winst maakt groeit.
Tot een punt waar de markt verzadigd raakt. Dan groeien alleen de sterksten door ten koste van de rest. Die gaan de markt domineren.

Naast customer value creëert de potlodenfabriek ook investor value.
Naarmate de customer-value-markt minder meer oplevert neemt investor value in belang toe.

Op een gegeven moment wordt de investor value belangrijker dan de customer value. Dan gaat het potlodenconcern in het neoliberalisme parasiteren op de gewone man.
Milton Friedman was right from the start but wrong in the end.

We kunnen er wel wat aan doen...

17 oktober 2019

onderzoeksopzet zo eenvoudig als t kan maar niet eenvoudiger


Een onderzoek doe je altijd omdat je iets wilt realiseren, de gewenste toestand, de "soll"-toestand.
Dat is je doel. Het doel van je onderzoek.
De verwoording van je doel (uiteindelijk in s,m,a,r,t criteria) heet de doelstelling.

De gewenste toestand minus de bestaande toestand = je probleem. Niet om te betreuren maar waarvoor je oplossingen zoekt. De bestaande toestand is de uitgangspositie.
De verwoording van je probleem heet de probleemstelling.

De oplossing van je probleem bestaat uit middelen en hun werking die je doel kunnen verwezenlijken.
Om je doel te bereiken moet je altijd iets weten.

Wat al bekend is -over de bestaande toestand en kennis over mogelijke middelen en hun werking over hoe tot je doel te komen- kun je opzoeken; begin daar eerst maar eens mee.
Totdat je een samenhangend beeld voor ogen krijgt, een keten van oorzaken en gevolgen. Met je doel als uiteindelijk gevolg. Dat beeld noem je je theoretisch kader.

Wat je daarna nog niet weet - maar wel nodig hebt om je doel te bereiken - wordt jouw (onderzoeks)-vraag. Je gaat op zoek naar antwoorden op de vraag: nieuwe kennis over middelen en hun werking om tot je doel te komen.

Iets weten betekent dat je er een hypothese voor hebt getoetst. Dus moet je eerst een hypothese hebben.
De antwoorden en oplossingen die je bedenkt beginnen als zo'n hypthese.

Hoe je er aan komt doet er strict genomen niet toe, maar kansrijke hypotheses vind je ze door slimme combinaties van wat je al weet.
Ook kun je allerhande suggesties gaan verzamelen. Alle antwoorden zijn mogelijk; je zoekt ze met open vragen. Dit noemt men kwalitatief onderzoek. Ook wel inductie.
Als je dat een tijdje doet krijg je uiteenlopende antwoorden op je vragen of doe je waarnemingen die aan één of andere regel lijken te voldoen. Met zo'n regel heb je een hypothese ontdekt!

Dan ben je al halverwege, dus een goed begin.
Maar je hypothese is nog niet getoetst. Dat doe je door er voorspellingen mee te doen voor nieuwe waarnemingen. 
Je voorspellingen zijn vooraf bekende uitkomsten. Je vindt ze met gesloten vragen, met voorafvastgestelde antwoordmogelijkheden: multiple choice of getallen. Je kunt ze meten of turven. Daarom wordt dit ook wel kwantitatief onderzoek genoemd. Ook wel deductie.

Als je voorspellingen vaak genoeg uitkomen kun je je hypothese voor waar aanhouden. Zo niet dan is die gefalsificeerd - de hoogst mogelijke wetenschappelijke status...

Je sluit tot slot de kring door de voor-waar-aangenomen hypothesen te beoordelen en rangschikken op geschiktheid als oplossing voor je oorspronkelijke probleem. Met oplossingen die geschikt zijn is je doel bereikt - je onderzoek afgerond.

03 juli 2019

werkelijke waarde

Als ik 1&a eens uitreken verdien ik deze dagen, eind juni / begin juli, even net boven modaal.
Daar moet ik keihard voor werken. Wasmachines naar zolder brengen enzo. Ongezond gewoon.
Geen klachten hoor, ik kan het hebben.
Maar het doet mij mij wel afvragen waar de werkelijke waarde van al die modale mensen achter hun schermpjes en hun knopjes in hun autootjes in de file dan wel op gebaseerd is.

Waarde is natuurlijk grotendeels subjectief en de meeste mensen gaan voor feel good. Dus geven ze hun goeie geld uit voor make belief en schijnzekerheid. Maar echte zekerheid heb je pas als ~die wasmachine op zolder staat~, niet van een handtekening op een papiertje. Toch? Want zo'n handtekening is niets meer dan een belofte - hooguit één waar men aan gehouden kan worden.

Dat denk ik dan maar.
Want wat anders dan make belief en schijnzekerheid bieden anders al die coaches, adviseurs, consultants, verkopers, marketeers, managers, accountants, juristen, reklamemakers met hun leutige filmpjes?
De "bullshitbanen" van de "de kletsende klasse".
Ook de eerzame onderwijzer levert schijnzekerheid: uiteindelijk een papiertje waar zijn subjectieve oordeel op staat. De kandidaat en de maatschappij moeten dan maar geloven dat hij de leerstof beheerst. Make belief dus.

De werkelijke waarde die ons mooie leventje in stand houdt wordt daar niet mee betaald.
Die wordt betaald door de bloemen en de bijtjes, de vogeltjes en de vissen.

Wat zei Pipo ook al weer voor het slapen gaan?
Dag vogels, dag bloemen, dag kinderen ...
Welterusten.

25 juni 2019

auto op zonnecellen

"Het Nederlandse bedrijf Lightyear heeft op dinsdagmorgen (25 juni 2019) bij zonsopkomst zijn eerste prototype van een elektrische auto gelanceerd die ontworpen is als zonneauto, dus met zonnecellen."
https://www.nu.nl/auto/5950944/nederlands-bedrijf-lightyear-lanceert-eerste-zonneauto.html

Yeah wow!
Of?

Een sommetje, dat kun je wel aan toch?

"Het gemiddelde formaat van een zonnepaneel is 1 meter bij 1,65 meter en het standaard vermogen is 250 Wp. Per jaar levert een zonnepaneel dus [sic] gemiddeld 225 kWh zonnestroom op."

Gemiddeld 225kWh/j, dat is een ingewikkelde manier om 25,6W te zeggen.

Een auto heeft iets van 10kWh/15 nodig om een km af te leggen. Dat is een ingewikkelde manier om  650 Wh/km te zeggen.
Daarvoor moet zo'n zonnepaneel 26 uur laden.
Ok,
stroom is 2 × zo efficiënt en je kunt wel 3 panelen op zo'n auto kwijt. Dan wordt t een dikke 4 uur laden. Voor 1 km.

07 juni 2019

Handleiding Greald

Stop mij in n hok met een puzzel en ik kom eruit met een oplossing. 

'Goed gejat is beter dan zelf bedacht' gaat voor mij niet op. 
Ik ben ontwerper, geen imitator.

Maar laat mij niet leuren en sleuren. Of achter mensen aanjagen. 
Mensen verdraag ik sowieso niet te lang.

02 juni 2019

Zoals het altijd gedaan werd kan nu niet meer

Problemen van nu worden vaak als bewuste keuzes van vroeger geframed. Maar ze zijn uitvloeisels van gedrag sinds mensenheugenis. Dat nu tegen ons werkt.

Altijd heeft men vuur gebruikt tegen de kou. Nu blijken de bijwerkingen van CO².
Altijd heeft men vraat bestreden en ongedierte vergiftigd. Nu blijkt dat desastreus.
Altijd heeft men afval laten slingeren. De wegwerpmaatschappij was er altijd. Nu komen we om in de troep.

Ik denk dat we in alternatieve oplossingen moeten leren denken in plaats van -altijd maar dat ineffectieve- schuldigen aanwijzen.
Ook dat dus

20 mei 2019

de cirkel van technologie

De "oeractiviteit van het leven is problemen oplossen"
Immers je moet een doel hebben om een probleem te kunnen hebben. Dode dingen hebben geen doelen. En iets kan pas een oplossing zijn als er een probleem voor is.

Het blijkt dat nieuwe oplossingen nieuwe problemen met zich mee brengen. Die vragen op hun beurt weer om oplossingen zodat de cirkel van het leven nooit ophoudt.
Levensvormen passen zich aan aan hun omstandigheden. Evolutie noemen we dat.

Mensen, een vorm van leven, lossen hun problemen vaak op met technologie.
Nieuwe technologie, zijnde nieuwe oplossingen, roept dus weer nieuwe problemen op, die weer opgelost moeten worden. Vandaar de cirkel van technologie.
Vooruitgang noemen we dat.

29 april 2019

Egypte

Als je naar de kaart kijkt zie je dat het ontstaan van de beschaving in Egypte een accident to happen was.

De Nijl stroomt van de regenwouden van Afrika door de Sahara en vormt zo een lange oase. De wilde mensen die zich er ooit vestigden vonden er een welige vegetatie vol wild, en vis in de rivier. Het leven was goed.

Waar mensen het goed hebben breiden zij zich uit tot het punt dat ze het nog net kunnen redden.
De seizoensregens in oost Afrika voeden de Nijl extra bij. Dan stroomt hij over en wordt de strook land tussen rivier en woestijn wel erg smal voor de jager-verzamelaar. Dat stelt een limiet aan hun aantallen voor het goede leven.

De overstromingen zetten echter ook vruchtbaar slib af. Wie daar zaadjes in plant en weer oogst, heeft een voorraad voor de volgende natte periode.
En het leven is weer goed...

Maar dat land moet je wel bewerken, dus raakten de mensen gebonden aan de grond.
En je moet je voorraden bewaken tegen de hongerige jager-verzamelaars uit de buurt. Bewaken doe je niet alleen, dus gingen de mensen bij elkaar wonen, in versterkte dorpen, stadjes en steden.

Het leven was weer goed en waar mensen het goed hebben breiden zij zich uit tot het punt dat ze het nog net kunnen redden.
Akkertjes gaan elkaar verdringen. Buren krijgen ruzie. Dus maakten de mensen regels over het eigendom er van. En notarissen om dat vast te leggen toen dat ingewikkeld werd. En rechters om daarover te beslissen.

Succesvolle boeren produceren meer dan ze zelf op kunnen maken. De overschotten gingen ze verhandelen. Niet-succesvolle boeren konden iets anders gaan doen. Je kreeg andere beroepen. Schippers en handelaars bijvoorbeeld.

En soldaten, nodig voor de bescherming. Veel soldaten want ze wilden nog wel eens sneuvelen.
Maar soldaten moeten eten. En soldaten hebben wapens. Dus als ze niet te eten krijgen komen ze t halen. Dan kun je ze maar beter betalen.
Iedereen zijn deel.
Maar hoe bepaal je ieders deel? Daar zitten we na 5000 jaar nog aan vast. Het was de uitvinding van de belastingen...

Belastingen innen vereist een hele organisatie. Registratie, belastingaanslagen, registratie van ontvangsten, de afdracht. Er komt al heel gauw flink wat bureaucratie bij kijken.

In luttele generaties van de wildernis tot bureaucratie. Onvermijdelijk allemaal naar het schijnt. Eén plus één is twee.

Vaar je de Nijl af dan zie je overal de mensen nog leven zoals het 5000j had kunnen zijn, in kleihutjes, op ezeltjes. En het land bewerken met een hak.
Maar het leven is best goed; schrijnende armoede zie je nergens.

04 april 2019

falsificatie wordt honderd jaar!Popper's words:

"These considerations led me in the winter of 1919–20 to conclusions which I may now reformulate as follows.
1.
It is easy to obtain confirmations, or verifications, for nearly every theory—if we look for confirmations.
2.
Confirmations should count only if they are the result of risky predictions; that is to say, if, unenlightened by the theory in question, we should have expected an event which was incompatible with the theory—an event which would have refuted the theory.
3.
Every “good” scientific theory is a prohibition: It forbids certain things to happen. The more a theory forbids, the better it is.
4.
A theory which is not refutable by any conceivable event is nonscientific. Irrefutability is not a virtue of a theory (as people often think) but a vice.
5.
Every genuine test of a theory is an attempt to falsify it, or to refute it. Testability is falsifiability; but there are degrees of testability: Some theories are more testable, more exposed to refutation, than others; they take, as it were, greater risks.
6.
Confirming evidence should not count except when it is the result of a genuine test of the theory; and this means that it can be presented as a serious but unsuccessful attempt to falsify the theory. (I now speak in such cases of “corroborating evidence.”)
7.
Some genuinely testable theories, when found to be false, are still upheld by their admirers—for example by introducing ad hoc some auxiliary assumption, or by reinterpreting the theory ad hoc in such a way that it escapes refutation. Such a procedure is always possible, but it rescues the theory from refutation only at the price of destroying, or at least lowering, its scientific status. (I later described such a rescuing operation as a “conventionalist twist” or a “conventionalist stratagem.”)
One can sum up all this by saying that the criterion of the scientific status of a theory is its falsifiability, or refutability, or testability."
Found in: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124080737000057
via https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/falsification
Also: https://staff.washington.edu/lynnhank/Popper-1.pdf
an excerpt from Karl Popper, Conjectures and Refutations, London: Routledge and Keagan Paul,1963, pp. 33-39

03 april 2019

ikigai


falsificatieindex

De status van wetenschappelijk werk wordt afgemeten aan zaken als peer review, citation index, publicatie in A-tijdschriften en wat dies meer zij.
Als je erover nadenkt zijn dat echter beoordelingscriteria van sociale status, amper van wetenschappelijke status.
Populariteitscriteria.

Wat zou dan een wetenschappelijk criterium zijn?
Het wetenschappelijk criterium bij uitstek is
falsificatie! 
Daar zou wetenschappelijk werk aan afgemeten moeten worden. Practice what you preach.

Honderd jaar na de introductie zou je wel eens kunnen denken aan het aanleggen van een "falsification index". Naarmate een resultaat van wetenschappelijk werk vaker getest is -en de toetsen blijft weerstaan- scoort het hoger.

bomen planten

Gedurende een jaar of 50 legt 1 boom -bijvoorbeeld een eik- grofweg 1 ton CO2 per jaar vast. Bovengronds.


Het komt overeen met de uitstoot van ongeveer 463 L benzine per jaar.

Westerlingen gebruiken permanent meer dan 5 KW = 43800 KWu/j, qua CO2 uitstoot vergelijkbaar met 4380 L benzine.
Om dat te compenseren moeten we voor iedereen, van zuigeling tot grijsaard, meer dan 10 bomen per jaar aanplanten, minimaal 500 m2, een veldje van 22,5 m in het vierkant.

De zo vastgelegde CO2 mag nooit meer terug in de atmosfeer komen dus het hout van die bomen moet dan voor altijd bewaard blijven ... of voor alle gekapte bomen een nieuwe herplant.
Geef een boom iets van 50m2, een vierkant van 7x7m. Per jaar moet je dan 20m x 20m aanplanten. Voor alle NLers 850000 HA. En dan gaat t niet verder.
NL is 42508000 HA. Dat hebben we dan in 50 j vol bebost

28 maart 2019

Entropie

Misschien wel de meest fundamentele grootheid:
de verhouding tussen
het aantal toestanden dat een systeem onder zekere voorwaarden aan kan nemen
en
het totaal aantal toestanden dat dat systeem aan kan nemen.
Want meer dan het begrip systeem = een verzameling elementen die elkaar kunnen beïnvloeden heb je niet nodig.

Voorbeelden:
 • spel kaarten:
  de verhouding tussen
  het aantal toestanden dat je een ace of spades trekt
  en
  het totaal aantal toestanden dat je een willekeurige kaart uit het spel trekt:

  1/52
 • systeem van 64 bits:
  de verhouding tussen
  het aantal toestanden dat je er het getal 17 mee kunt symboliseren
  en
  het totaal aantal getallen dat je er mee kunt symboliseren:

  1/386.446.744.073.619.556.616
Een systeem inperken =er eisen aan stellen =aan voorwaarden onderwerpen, verlaagt die verhouding en daarmee de entropie ervan.

Voorbeelden verstoring van extreem lage entropie
 • vrede door 1 oorlogshandeling
 • stilte door 1 geluid
 • efficiëntie door 1 obstructie
net als (vlg Popper)
 • alle bevestiging wordt door 1 falsificatie weerlegd
 • geluk van allen tezaam wordt door leed van 1 verstoord
Requisite variety
...
De tweede hoofdwet
...

26 maart 2019

Popper

Wat ik van Popper begrijp (uit Aula 533, Bryan Magee, Popper, 1973)

p.31
Wij -stervelingen- kunnen nooit bewijzen dat wat-we-weten waar is. Hoe vaak ook bevestigd, het is altijd mogelijk dat er zich een tegenvoorbeeld voordoet: een falsificatie.

We zijn er dus toe beperkt iets -een opvatting, een hypothese, een theorie- voor waar aan te nemen tot het tegendeel bewezen is.

Want het tegendeel -een falsificatie, dat iets niet waar is- kunnen we wel bewijzen.
Gaan we daarom op zoek naar falsificatie maar vinden we bevestiging, kan dat onze opvatting versterken.
Echter, bevestiging zoeken is zinloos.
Herbevestiging in geval van falsificatie al helemaal.
We zijn dan genoodzaakt iets anders te vinden om voor waar aan te nemen. Vaak een kleine aanpassing maar soms een volledige omwenteling.

p.53
"Falsifieerbaarheid is de demarcatielijn tussen wetenschap en niet-wetenschap." (GH): Dat gaat op voor academische wetenschap zowel als voor de alledaagse.
p.92
Het gaat dus niet om 'zeker weten' maar om "essentieel gissende kennis".

p.38
 1. Hoe men tot een theorie is gekomen houdt geen verband met de wetenschappelijke of logische status ervan.
 2. Waarnemingen en experimenten geven geen aanleiding tot een theorie maar ... worden gebruikt om haar te toetsen.
 3. (...)
Waarneming vooronderstelt 'een' theorie, en kan er dus niet aan 'de' theorie voorafgaan.
p.40
Een wetenschappelijke hypothese / theorie kan slechts verzonnen worden.

p.70
Poppers methode voor wetenschap gaat als volgt:
 1. probleem (vaak falsificatie van gangbare theorie)
 2. proefoplossing, een verzinsel dus, als
 3. toetsbare = falsifieerbare hypothesen
 4. toetsing = pogingen tot falsificatie
 5. voorlopige voorkeur voor theorie die nog niet gefalsifieerd is
 6. (weer terug naar 1)
Maar een verzinsel voor zo'n theorie volgt wel op waarnemingen, dus moet er een kiem van kennis aangeboren zijn. En inderdaad ...
p.71
Niet alleen bij mensen maar bij alle voorouders ... tot aan de oercel. De oercel waarin voor het eerst het "oerprobleem van het leven" werd opgelost: de overleving. De "oeractiviteit van het leven is problemen oplossen".

(GH): Popper heeft dus Darwin nodig voor zijn kentheorie.
p.87
en dat we "staan op de schouders van ontelbare generaties" in de "gehele geschiedenis" voor ons. Onlosmakelijk.

p.93
Samenleven is - als voortzetting van leven - een proces van problemen oplossen.
p.94
Alle beleidsmaatregelen zijn hypothetisch van aard. Ze kunnen dus falen =gefalsifieerd worden= in het licht van de praktische ervaring.

Een samenleving of een organisatie met vrije =democratische= instellingen onderkent onbedoelde afwijkingen sneller om te corrigeren. Collectieve intelligentie dus. En teruggekoppeld volgens Poppers 'wetenschappelijke' methode.
Sneller en doeltreffender dan in samenlevingen waar kritiek op beleid opgevat wordt als aanval op de leiding.

Bij een samenleving of een organisatie met vrije =democratische= instellingen spelen wel paradoxen:
p.100
 • een geweldloze samenleving kan zich niet verdedigen tegen geweld;
 • een verdraagzame samenleving die onverdraagzaamheid toelaat gaat ten onder met haar verdraagzaamheid en al;
 • volledige vrijheid voor iedereen, en vooral economische vrijheid =ongebreideld kapitalisme, gaat uiteindelijk ten koste van de vrijheid van die zich niet verweren. Van gelijkheid. Andersom fnuikt gelijkheid de vrijheid van de enkeling;
 • de paradox van de soevereiniteit ... macht corrumpeert. Verdeel de macht.
p.103
De prijs van vrijheid / verdraagzaamheid / geweldloosheid / soevereiniteit is eeuwige waakzaamheid.
p.107
met als leidraad: "minimaliseer lijden dat te vermijden is".
Immers leed staat tot 'geluk' als falsificatie staat tot bevestiging:
 • alle bevestiging wordt door 1 falsificatie weerlegd
 • 'geluk' van allen wordt door het leed van 1 te niet gedaan
(GH): net als
 • vrede door 1 oorlogshandeling
 • stilte door 1 geluid
 • efficiëntie door 1 obstructie
 • etc.
waarbij sprake is van asymmetrie van unieke toestanden (falsificatie, geluk, vrede, stilte, efficiëntie) tegenover een quasi-oneindigheid van alternatieven.

p.113
Zowel utopische als reactionaire idealen streven een volmaakte samenleving na op een zeker tijdstip ... een dan tot stilstand gebrachte samenleving.

Om dat te bereiken -en te behouden- moeten zij andersdenkenden tot zwijgen brengen en daarvoor moeten zij totalitair zijn. Ondanks alle goede bedoelingen.

De kans dat revoluties tot heilstaten leiden is verwaarloosbaar tegenover de krachten en de kansen dat er wat anders uitkomt.
Mocht het toch lukken dan vervallen ze ogenblikkelijk weer omdat samenlevingen nooit statisch zijn.

Kortom utopieën, begin er maar niet aan.

Tenslotte:
Marx' historisch materialisme is nu niet meer zo actueel maar indertijd wel en was volgens Popper:
 1. wetenschappelijk gezien op vele fronten gefalsifieerd,
 2. logischerwijs onmogelijk. Het zou de "toekomstige historie" voorspellen. Maar geen rationeel systeem kan zichzelf voorspellen. Kon dat wel dan zou het al bekend zijn en niet meer van de toekomst.

14 februari 2019

CO2 toegevoegd sinds a.d 1800


Komt de CO2-toename in de atmosfeer overeen met het verstoken van fossiele brandstoffen sinds het begin van de industriële revolutie? Dat wilde ik wel eens weten. Als dat zo is dan is dat een aanwijzing voor een 'man-made' broeikaseffect. (Al is een aanwijzing niet per se een bewijs.)

Kan ik met middelbareschoolkennis tot een antwoord komen? "Run the numbers", reken maar mee:

Ik begin met een schatting te maken van hoeveel lucht er in de dampkring is.
Dat kun jij ook. 
We weten dat de luchtdruk op zeeniveau rond de 1013 HPa (hectoNewton/m2) schommelt. Dat betekent dat op elke vierkante meter een kolom lucht drukt met een gewicht van 101300 Newton.
Op alle 510 miljoen×miljoen = 510×1012 vierkante meters van de aardbol. Dat is het totale gewicht van de aardatmosfeer.
Het gewicht van een massa is die massa vermenigvuldigd met de valversnelling 9,8 m/s2, dus de totale
luchtmassa×9,8 m/s2 = 101300×510×1012 N
dus
luchtmassa = 101300×510×1012N / 9,8 m/s2
= 5,264×1018 kg

Om van het gehalte van CO2 naar de totale hoeveelheid CO2 in de atmosfeer te komen moeten we niet de massa in kg hebben maar in kmol (kilomol).
Lucht bestaat voor 79% uit stikstof (N2) 20% zuurstof (O2) en nog een procent met allerlei andere gassen.
Uit de middelbareschool BiNaS tabellen kun je halen dat
28 kg N2 gelijk staat aan 1 kmol N2 
32 kg O2 gelijk staat aan 1 kmol Oen
44 kg CO2 staat gelijk aan 1 kmol CO2

Je kunt daarmee uitrekenen dat 
0,99 kmol lucht = 0,79×28 + 0,20×32 = 28,8 kg
en dus, als we die laatste procent voor lief nemen, dat
alle lucht in de atmosfeer = 5,264×1018 kg / 28,8 kg/kmol =
1,828×1017 kmol


Aan het begin van de Industriële Revolutie, rond het jaar 1800, was het CO2-gehalte in de lucht 280 ppm (parts per million),
in het jaar 2016 was dat 400 ppm
Dat is dus een toename aan CO2 van 120 ppm.

120 ppm = 120×10-6
120 ppm van alle lucht in de atmosfeer is
120×10-6 × 1,828×1017 kmol =
2,193×1013 kmol. Dat is de toename aan CO2 in de atmosfeer
oftewel
2,193×1013 kmol × 44 kg/kmol =
een toename aan CO2 van 9,651×1014 kg =
965 Gton CO2


Is het plausibel dat menselijk gebruik van fossiele brandstoffen tot een CO2 toename in de atmosfeer heeft geleid van 965 Gton?

965 Gton in 216 jaar is gemiddeld 4,468 Gton/j.
Als we dat eens grijpbaar maken: 
per hedendaagse wereldbewoner is dat 
4,468 / 7 = 0,638 ton per persoon per jaar = 
638 kg CO2 pppj

Hoeveel benzine zou je daarvoor moeten verbranden?
Neem voor benzine octaan: C8H18
1 kmol octaan heeft massa 8×12 + 18 = 114 kg.
Dat verbrandt tot CO2 als in:
C8H18 + 12 O2 ➔ 9 H2O + 8 CO2
Dus
1 kmol octaan levert bij verbranding 8 kmol CO2 op, oftewel
114 kg octaan levert bij verbranding 8×44 = 352 kg CO2 op.

638 × 114/352 = 203,4 kg octaan equivalent pppj
= 0,557 kg per persoon per dag (pppd)
en dat komt overeen met 0,8 L octaan pppd
want de soortelijke massa is ongeveer 0,7 kg/L.

Er waren weliswaar lang geen geen 7 miljard mensen alle afgelopen 216 jaar; het begon met 1/4 tot 1/3 ervan. Aan de andere kant wordt voor de 0,8 miljard hedendaagse westerlingen het (energetisch) equivalent van 0,8 L octaan iedere 100 minuten minuten verstookt, 15 x zoveel.

Het is een ruwe schatting, maar de uitkomsten liggen in de zelfde orde van grootte. Mij dunkt daarom 
dat het plausibel is dat er sinds 1800 evenveel CO2 in de atmosfeer is bijgekomen als dat er door verbranding van fossiele koolwaterstoffen aan afgegeven is.


24 januari 2019

evolutietheorie falsificeren

Het idee is wijdverbreid dat de evolutietheorie van Darwin niet te bewijzen is.
Dat klopt.
Evenmin als enige andere theorie, trouwens. Laat staan andere sprookjes en volksverhalen over het ontstaan van het leven.
De hoogste wetenschappelijke status die een idee kan hebben is die van 'falsifieerbare theorie'.
Is de evolutietheorie dan een 'falsifieerbare theorie'?
Jazeker, kijk maar.

De stelling van Darwin komt -slordig gesteld- neer op:
"een levensvorm evolueert als (1) die zich kan voortplanten, (2) met mutaties en (3) die onderhevig is aan natuurlijke selectie."
Dat is een stelling in de vorm van
"als 'dit', dan 'dat'"
namelijk: 
"als (1) én (2) én (3), dan 'evolutie'.

Eerder heb ik uitgelegd hoe een stelling in die vorm te falsifieren is.
Je kunt de evolutietheorie dus in beeld brengen met het diagram:


evolutiegeen evolutie
(1) én (2) én (3)
niet (1) of niet (2) of niet (3)

Nu moeten we daar waarnemingen in gaan plaatsen, afgemeten aan
wel of geen:
 1. voortplanting, 
 2. en mutaties, 
 3. en natuurlijke selectie 
enerzijds, en anderzijds
wel of geen:
 • evolutie
Kom maar op!17 januari 2019

schuldgevoel en schaamte

Schuld en schaamte worden vaak op één hoop gegooid. Maar toch zie ik een onderscheid met vergaande gevolgen.

Eén van de mooiste voorbeelden van dat onderscheid zag ik in een aflevering van Penoza. Twee kwajongens gingen joy-rijden en reden een -naar later bleek- klasgenoot levenslang een rolstoel in. Ze reden door en kwamen er mee weg.

Eén van de dadertjes redeneerde dat er niets aan de hand was zolang er niemand achter kwam. De andere had wroeging en kon het slachtoffer moeilijk onder ogen komen.

De eerste (Koen) vertoonde -wat ik noem- schaamte, de andere (Boris) schuldgevoel.
(Schuldgevoel omdat schuld iets anders kan zijn; het betekent bijvoorbeeld ook: niet-nakomen-van-een-belofte, geld-dat-je-geleend-hebt of aansprakelijkheid voor schade die je aangericht hebt. Los van het gevoel dat je er bij kunt hebben.)
Een kwestie van definitie, dus arbitrair. Je mag ze voor mij ook schA en schU noemen.
Bij schaamte hoort schande: het gevoel fout te zitten tegenover de buitenwereld. De eer -de tegenpool van schaamte- is aangetast. Maar zolang de waarheid niet aan het licht komt is er niets aan de hand. Roofdiermentaliteit.
Bij schuldgevoel leg je als het ware verantwoording af aan je zelf. Dat kun je met je meedragen tot het graf.

Al naargelang welke van de twee de overhand krijgt in de cultuur vormen ze respectievelijk een schaamte- of een schuldcultuur.
De christelijke cultuur is duidelijk een schuldcultuur, gebouwd op het zondebesef. De duurzaamheidsbeweging drijft op schuldgevoel.

Oosterse culturen zijn vaak schaamteculturen. Binnen banken en bedrijven heerst vaak een schaamtecultuur. Sjoemelsoftware is op dezelfde manier fout als afremmen voor een flitspaal.

Beide gevoelens komen voor bij mensen. Bij de ene persoon heeft schaamte de overhand bij de ander schuldgevoel. Ze kunnen elkaar echter moeilijk begrijpen.
Scott Tucker, die miljoenen arme Amerikanen lichter maakte met woekerleningen kan oprecht niet begrijpen waarom hij veroordeeld is tot een miljardenboete en 16 jaar gevangenisstraf.
Dus ook waar binnen culturen de ene de overhand heeft is de andere niet verdwenen. Er stelt zich een soort evenwicht in.
Ik denk dat het één van de fundamentele scheidslijnen in de politiek is (naast die van vrijheid tegenover veiligheid).

11 januari 2019

zuidwaardse afwijking van zwaartekracht door zuidpoolijskap

De situatieschets
De 'normale' valversnelling g op aarde wordt lichtelijk aangevuld door de aantrekking en in de richting van de massa M van de ijskap op Antarctica.
Laten we die aantrekking  y noemen. Op te splitsen in een verticale component yc en een horizontale -zuidwaards gerichte- component yz.
De zuidwaarts gerichte component van de afwijking van de valversnelling yz leid je af als volgt:Water organiseert zijn oppervlak zodanig dat het 'waterpas' staat, loodrecht op de zwaartekrachtveldlijnen. En die zijn naar al dat ijs op Antarctica toe gericht.

Dus ligt  Antarctica met ijskap als het ware in een bult in het zeeoppervlak.Voor iedere locatie op zee met breedtegraad β trekt het ijs op Antarctica water over een kleine afstand naar het zuiden Rdβ een beetje omhoog: dh. De zeespiegel loopt onwaarneembaar op met een helling van dh/Rdβ

Die helling dh/Rdβ = yz/(g+yc)

Onder aanname dat yz/(g+yc) ~ yz/g 
dus dat yc in het niet valt bij g
tellen we al die hellinkjes bij elkaar op. Dan weten we hoeveel het water in het zuiden 'hoger' staat dan op de noordpool.

We integreren yz van de noordpool naar de zuidpool ...


... en krijgen we als uitkomst ... (ja: doorklikken)

Vanaf de noordpool tot aan zijn kusten trekt de ijskap naar zich toe zodat er een totaal hoogteverschil ontstaan is van 231 m!
Wat er van het noorden is weggetrokken is er in het zuiden bijgekomen.
Rondom 27° zuiderbreedte is het peil onveranderd.
Bij ons zorgt het voor een zeespiegeldaling van omstreeks 38 m.

09 januari 2019

schieten in plaats van vliegen

in het kader van futurisme kan ik voor vliegen als alternatief bedenken: met een katapult afschieten naar een ballistische baan en in zweefvlucht landen.

Wat is daar voor nodig?
Een beetje middelbareschool berekening geeft:


Wil je mensen afschieten en ze niet beschadigen kun je maximaal tot een versnelling van zeg 5g gaan. 'Eenparig'.
Dan heb je een startbaan nodig met een lengte L van 1/20e van het verlangde bereik.
Opmerkelijk.

Voor 100   km dus een startbaan van 5    km,
voor 1000 km dus een startbaan van 50  km,
voor 5000 km dus een startbaan van 250 km

Een hellingbaan onder een (elevatie)-hoek van 45° wordt bij 5km lengte al 3,5 km hoog; een hele uitdaging. Laat staan bij grotere lengtes.
Laten we die baan daarom voor het grootste deel vlak lopen en alleen aan het einde een boog omhoog geven. Dan krijgen we in die boog te maken met een centripetale versnelling die ook weer door het menselijk lichaam te verdragen moet zijn.


De noodzakelijke hoogte H van zo'n helling wordt bij een schootsafstand van
 100 km:  664 m
1000 km: 2100 m
5000 km: 4700 m.

Voor een intercontinentale verbinding tussen Europa en Amerika zouden we zo'n baan van 250 km met een opzwieper van 4700 m aan kunnen leggen in Schotland (what's in a name).

07 januari 2019

Zwaartekrachtafbuiging door Groenlands ijskap

Er ligt 1,7 miljoen km² • 2km = 3,4 miljoen km³ ijs op Groenland. Dat is 3,4 • 1015 m³.
Een massa M = 3,4 • 1018 kg.
Met het zwaartepunt op een afstand r van zo'n 3000 km = 3 • 106 m van NL.
Het wekt hier een zijwaartse zwaartekrachtversnelling op van
GM/r²
(met G = 6,674 • 10−11 m3s−2kg−1)

Da's 6,674 • 3,4 / 9 • 10(-11+18-12) m/s².
Ofwel 2,52 • 10-5m/s2 = 2,52 • (10-6 • 10) m/s2 = 2,52 miljoenste • de aardse valversnelling op NAP.
Zoveel trekt nu het ijs daar het water hier opzij, ten opzichte van recht naar beneden.

Dat doortrekken -heel ruw- lineair over 2000 km -tot uit de kust van Groenland- levert 2,52 miljoenste van 2000 km = 5,04 m hoogteverschil op.

(Ietsje preciezer is de berekening volgens bg ill. Een stuk hoger want dichterbij trekt het ijs harder. Maar nog steeds ruw want de aarde plat genomen ;-) dan kom ik uit op 15,1 m, 5 verdiepingen.)

Water organiseert zijn oppervlak zodanig dat het 'waterpas' staat, loodrecht op de zwaartekrachtveldlijnen. En die zijn naar al dat ijs op Groenland toe gericht. Dus ligt Groenland met ijskap als het ware in een bult in het zeeoppervlak! Met een hoogte van 5,04 m of 15,4 m t.o.v ons zeeoppervlak.

Maar als dat ijs smelt? Wat als die zijwaartse zwaartekrachtcomponent wegvalt?
Loopt dan alleen die bult leeg? Of stijgt bij ons dan het water navenant?

03 januari 2019

stoicijns


Als jonge jongen heb ik mij getraind stoicijns te zijn (tenminste wat ik dacht dat dat was). Want gevoelens maakten meer kapot dan me lief was.

Jong geleerd oud gedaan. Dat moest later toch weer wat gecorrigeerd worden. Want stoïcisme is onhandig in de omgang als mensen om je heen die kunst niet verstaan.

Toen leerde ik dat er 4 basisgevoelens zijn: blij, boos, bang en bedroefd.
Als die 4 uniform verdeeld zijn voel je je in 3 van de 4 gevallen -ehm- klote.
Maar ook: je kunt kiezen. Nu ben ik vooral een blije eikel.
Dus niet alexithymisch, maar baas over eigen gevoelens.
(oorspronkelijk bericht)

Ik heb echt wel empathie, maar ik vraag het niet. En loop er -dus- ook niet mee te koop.
Wel wil ik je problemen helpen oplossen.
Al had ik wel eens gewild dat er iemand was geweest die mij hielp als ik een probleem niet aan kon.

28 december 2018

de vervuiler betaalt, of ... wie?

De industrie vervuilt, de burger = consument betaalt.
Maar als de industrie zou betalen zouden de kosten doorberekend worden in de productprijzen, en de consument = burger alsnog betalen.
Die heeft dan echter wel een keuze.

De consument = burger kan kiezen voor Chinese of Bengaalse shit, of shit uit Patagonië voor mijn part, waar niet voor vervuiling betaald is.
En dat doet ie.
Het enige netto-gevolg: onze voor-vervuiling-betalende, of, nog sneuer, niet-meer-vervuilende industrie gaat te gronde.
En de vervuiling vindt nog steeds plaats. Dat was toch niet de bedoeling?

Maar dan nu:
De burger betaalt en denkt als consument: "ja, hee, ik heb al betaald dus dat geeft mij rechten". Recht om te vervuilen. De industrie krijgt geen directe prikkel om vervuiling te stoppen.
En de vervuiling vindt nog steeds plaats. Dat was toch niet de bedoeling?

De prijsprikkel spekt wel lekker de staatskas, maar werkt dus niet zolang de burger = consument niet solidair is met de industrie.
En de vervuiling vindt nog steeds plaats. Dat was toch niet de bedoeling?

Het wordt gekker.
Want als de consument = burger wél solidair met de industrie zou zijn, dus zou zeggen: ik koop alleen onvervuild geproduceerde shit, moeten ze dan nog voor die vervuiling betalen?
Maar de vervuiling vindt dan niet meer plaats. Dat was toch de bedoeling?

PS.
Bij 1-&-ander wordt er stilzwijgend van uit gegaan dat niet-meer-vervuilen geld kost. Klopt dat wel?
https://ghvernuft.nl/html/grh/kluft6.pdf

03 december 2018

hypotheses eenvoudig

'Hypothese' is oudgrieks voor 'onderstelling', een uitspraak die we voor waar aannemen.
Een hypothese is ~goed~ als je m kunt toetsen. Ofwel -sinds Popper- als die falsifieerbaar is.
"Een hypothese is falsifieerbaar, als ze [...] kan worden verworpen." (bron: onbelangrijk)

Maar wat betekent dat? Wanneer kan een hypothese verworpen worden?
Ik had voor mezelf altijd een soort van axioma dat een goede hypothese van het type "als 'dit', dan 'dat'" moet zijn. Preciezer: "als 'dit' dan, en slechts dán, 'dat'".
Zo'n hypothese stelt dat 'dat' samenhangt met 'dit'.

Je kunt die in beeld brengen met een diagram:


datniet dat
dit
niet dit

Nu gaan we een waarneming doen.

We wachten tot 'dit' gebeurt (of zoeken een geval van 'dit', of zorgen er -in een experiment- voor dat 'dit' gebeurt) en kijken of 'dat' dan ook optreedt.
Zo ja, noteren we de waarneming in het vakje 'dit' én 'dat'.
Zo nee, noteren we de waarneming in het vakje 'dit' én 'niet-dat'.
We krijgen dan respectievelijk:


datniet dat
ditwaargenomen
niet dit


datniet dat
dit
waargenomen
niet dit


Wat weten we nu?
Nog niet wat we wilden weten, namelijk of 'dat' daadwerkelijk met 'dit' samenhangt.
Daarvoor moeten nog een waarneming doen, namelijk bij 'niet-dit'.

Dus wachten we vervolgens tot 'niet-dit' gebeurt (of zorgen er -in hetzelfde experiment- voor dat 'niet-dit' gebeurt) en kijken of 'niet-dat' dan ook optreedt.
Zo ja, noteren we de waarneming in het vakje 'niet-dit' én 'niet-dat'.
Zo nee, noteren we de waarneming in het vakje 'niet-dit' én 'dat'.

We hebben dan 1 uit 4 mogelijke uitkomsten:


datniet dat
ditwaargenomen
niet dit
waargenomen

datniet dat
dit
waargenomen
niet ditwaargenomen


dat
niet dat
dit
waargenomen

niet dit
waargenomen


dat
niet dat
dit

waargenomen
niet dit

waargenomen

Alleen de eerste uitkomst bevestigt de oorspronkelijke hypothese.
Bij alle drie andere uitkomsten gaat die niet op en verwerpen we haar. De hypothese is dus falsifieerbaar (QED)
(Alles is echter niet verloren: de tweede uitkomst bevestigt namelijk de omgekeerde hypothese, slordig gesteld: "als 'dit' dan 'niet-dat'". Omgekeerde samenhang dus.)
Maar de laatste twee uitkomsten duiden er op dat 'dat' NIET samenhangt met 'dit'.

Als ezelsbruggetje geldt: er is samenhang als de waarnemingen op een diagonaal staan.

Van andere dan "als 'dit' dan 'dat'"- stellingen weet ik niet of de falsifieerbaarheid is vast te stellen. De truc is dan om zo'n stelling om te vormen naar "als 'dit' dan 'dat'".

14 november 2018

CO2concentratie en broeikaseffect

"De wet van Stefan-Boltzmann stelt in maar vijf regels natuurkunde dat huidige hoeveelheid CO2 de aarde ongeveer dertig graden warmer maakt ten opzichte van nul CO2 in de atmosfeer". https://t.co/lSL6yoJ33i

Van nature -zeg in het jaar 1800- was de CO2-concentratie 280 ppm. In 2016 was dat 400 ppm.
In promilles: 0.28 ‰ resp 0.4‰ = in procent: 0.028% resp 0.04%.

De van nature al aanwezige CO2 zorgt,
samen met de van nature overvloedig aanwezige -en veel sterker werkzame- waterdamp en andere broeikasgassen,
dat de temperatuur op aarde gemiddeld 15°C is ipv -18°C.

Praten we over relatieve temperatuurstijging dan moet je in Kelvin rekenen in plaats van Celsius.
Dus zonder broeikasgassen was het op aarde gemiddeld 255K.
Met van nature aanwezige broeikasgassen 288K.

Dat is ongeveer 14% hoger.

Waterdamp neemt daarvan ca 2/3 voor zijn rekening, dus zeg 9% relatieve temperatuurverhoging. Blijft voor -natuurlijk- CO2 maximaal 5% bijdrage broeikaseffect over.
Naïef zou je bij verdubbeling van CO2-concentratie maximaal 10% bijdrage aan extra temperatuur-verhoging niet verbazen.

Wat IPCC schijnbaar -zonder gewijzigd gedrag- verwacht is 4K temperatuurstijging in 2100.
Ten opzichte van de 'natuurlijke' 288K is dat 4K / 288K = 1,2% hoger.

Die CO2-concentratieverhoging levert dan 1,2% / 14% =
8,5% van het effect van alle andere broeikasgassen samen.

Met het huidige tempo van fossiele-brandstof-stoken zou de CO2-concentratie dan ongeveer verdubbeld zijn ten opzichte van het jaar 1800, omstreeks 500ppm = 0,5‰ = 0,05%.

07 juni 2018

perverse patenten

Octrooien - soms ook wel patenten genoemd - zijn ooit bedoeld om uitvinders te beschermen tegen de grote buitenwereld.
Zat zo'n uitvinder soms jaren op zijn zolder, fietsenschuurtje of laboratorium hèt idee uit te werken waarmee de mensheid weer een stap vooruitgang kon maken, werd dat in een mum van tijd gekopieerd. Types met een ander soort handigheid gingen er met de poet vandoor. Straffeloos. Dat doe je dus geen tweede keer, en velen zouden er niet eens aan beginnen.

Dat was een probleem: 
we hebben uitvinders nodig maar uitvinders zijn bijzonder kwetsbaar.

De oplossing die bedacht werd: we geven -als overheid- de uitvinder het alleenrecht om zijn uitvinding te exploiteren, althans voor een tijdje. Het octrooi.

Er kwamen wetgeving, octrooibureaux, Europese en wereld-harmonisatie en heden ten dage zijn "ruim 100 miljoen octrooipublicaties uit meer dan 90 landen" te raadplegen (espacenet.com).
Een succesverhaal, toch?
Nou, de kwetsbare uitvinder staat dan misschien wel in zijn recht maar vooral nog steeds in de kou. Want zie maar eens je recht te halen.

Erger nog, octrooien worden strategisch ingezet ten dienste van eigenbelang. Niet altijd in overeenstemming met het algemeen belang.
Voorbeelden te over:


 • aidsmedicijnen alleen tegen woekerprijzen verkopen vooral in arme landen;
 • onwetende boeren aanklagen waarvan je de gewassen hebt laten bevruchten met jouw rondwaaiend geoctrooieerd stuifmeel;
 • toepassing van milieubeschermende technieken saboteren door de octrooien erop te verwerven;
 • ...
Misschien te begrijpen en zeker te verklaren. Maar niet de oorspronkelijke bedoeling.


Het systeem is geperverteerd.

Het octrooisysteem moet om, het moet anders.
Kan het ook anders?
Mijn voorstel:

maak een octrooi geen recht maar een vergunning. 

Wie een octrooiaanvraag indient ruilt zijn ip, 'intellectueel eigendom', in bij de (bij voorkeur democratisch gecontroleerde) instantie tegen de -exclusieve- vergunning dat te exploiteren. 

Derden die inbreuk maken krijgen direct te maken met de machtige overheid in plaats van met een kwetsbare uitvinder.
De uitvinder is dus beschermd, en beter.

Maar de vergunning wordt verleend op voorwaarden, waarbij algemeen belang voor eigenbelang gaat. 

20 maart 2018

Marktwerking

(origineel)

Marktwerking - een zwaar misbruikt woord. Alsof privatisering hetzelfde is als vrije markt. In Rusland noemen ze die privaten oligarchen. En dat is wat ze zijn - ver van vrije markt.

Het ideaal achter de vrije-markt-gedachte is dat mensen het allemaal zelf wel op kunnen lossen. Dat daar geen autoriteiten voor nodig zijn. Privatisering daarentegen is alleen maar stimulering van de sterkste die toch al wint.

Die sterksten blijven winnen, en de rest dus verliezen. Tot op een breekpunt. Dan stort het hele systeem in en begint het van voor af aan. Recessie, crisis, revolutie, oorlog ... in ieder geval algehele malaise.

Sleutelwoord is niet 'vrije markt' maar 'vrije concurrentie'. Voor een stabiel systeem. Geen partij krijgt de overhand.

Er valt te berekenen wanneer een partij de overhand krijgt. Lanchester deed dat voor legers in oorlog, maar je kunt zijn resultaten ook toepassen op marktpartijen, in strijd om de gunst van de klant.
Het blijkt dat bij een marktaandeel van 26% een partij niet (zomaar) meer door de concurrentie uit te schakelen is.

Marktdominantie is dus eenvoudig te bestrijden door marktaandelen boven -zeg- een kwart af te toppen.