08 oktober 2007

waarom ga jij naar je werk?

In Groningen aangetroffen
(in fietstunnel van Friese-straatweg naar Vinkhuizen):

...ik heb het niet gedaan!

Aanbevolen post

Mijn politieke programma op 1 A4-tje

Om te beginnen zetten we de term 'overheid' om in 'dienstbaarheid' . Dienstbaarheid voor het algemeen belang. 'Ministe...