Posts

Posts uit maart, 2017 weergeven

Mijn politieke programma op 1 A4-tje

Om te beginnen zetten we de term 'overheid' om in 'dienstbaarheid'. Dienstbaarheid voor het algemeen belang. De Nederlandse overheid wordt in het vervolg de Dienstbaarheid genoemd. En de titel 'minister' wordt 'dienaar', de oorspronkelijke betekenis van het woord.De Dienstbaarheid dient het algemeen belang. Voor haar zijn ver-bieden en ge-bieden verboden, tenzij het niet anders kan.Bemoeizucht is de bron van alle ellende. Geen mens kan superieur zijn boven een ander.Belasting volgt de behoefte van het algemeen belang. Niet andersom. Niet meer. Niet minder.De Dienstbaarheid wordt geacht in principe niet dienst-vaardig te zijn. Zij stelt noodzakelijke middelen beschikbaar, maar beperkt zich in de uitvoering en regelgeving tot kwaliteitsborging.Het algemeen belang is niet gediend met perverse prikkels, machtsconcentratie, tweedeling, wij-zij-denken, bemoeizucht en uitwassen van welk verschijnsel dan ook.'Zakkenvullen' door volksvertegenwoordigers i…

zo zou het zo maar kunnen zijn

https://www.facebook.com/notes/greald-henstra/multiversa/10207454972633604

Het stond nu ook in de krant. Het universum is een simulatie. Fysici vonden al een tijdje geleden dat de hoeveelheid informatie ín een zwart gat evenredig is met de oppervlakte van zijn event-horizon. En waarin verschilt het universum van een zwart gat? UIt beide kun je niet ontsnappen.

Je zou het universum dan kunnen vergelijken met een boek: een in zichzelf gesloten eenheid, waar het hele verhaal al in staat.
Alleen om dat verhaal te weten te komen moeten we het lezen: letter voor letter, woord voor woord, pagina voor pagina. Daarvoor hebben we iets nodig dat we tijd noemen - de tijd-dimensie.

Als we ons universum zo vergelijken met een boek - wel één waarin alle echt gebeurde en nog te gebeuren verhalen staan - kun je een multiversum vergelijken met een bibliotheek. Een verzameling boeken met alle mogelijke verhalen. En alle onmogelijke verhalen. Een verzameling boeken zelfs met alle mogelijke lettercombina…

'het'

Geen 'wetenschapper' zal ooit zeggen dat hzij 'het' weet. Dat is het grote misverstand.
'Het' is bijvoorbeeld onbegrijpelijk wat zwaartekracht precies is. Dat zei Newton al, de ontdekker ervan. We vinden het alleen gewoon (dat is: begrijpelijk) omdat we er dagelijks mee te maken hebben.
Hetzelfde geldt voor elektriciteit, de kracht die atomen, moleculen en alle tastbare materialen bij elkaar houdt. Je kunt er uitstekend mee rekenen en er zodoende prachtige electronica mee maken. Maar geen mens die weet wat 'elektriciteit' is.
Quantummechanica is zelfs zo onbegrijpelijk dat 'wetenschappers' niet eens de moeite doen om te interpreteren wat 'het' betekent. Maar alle sommen kloppen tot op elk willekeurig aantal cijfers achter de komma.
Wat wetenschap wel doet is telkens kleine stapjes dichterbij maken. Nu, na 400 jaar onderzoek, kennen we blijkbaar4% van wat er 'is'. Nog 9600 jaar te gaan?