Aanbevolen post

Mijn politieke programma op 1 A4-tje

Als Geert het kan, kan ik het ook, dacht ik, dus: Samenleven is het alternatief voor ieder-voor-zich-met-het-recht-van-de-sterkste-als-ge...

19 maart 2017

Mijn politieke programma op 1 A4-tje

Als Geert het kan, kan ik het ook, dacht ik, dus:
 1. Samenleven is het alternatief voor ieder-voor-zich-met-het-recht-van-de-sterkste-als-gevolg. Politiek is er om het samenleven te regelen, dus om het recht van de sterkste te beperken.
 2. We zetten de term 'overheid' om in 'dienstbaarheid'. Dienstbaarheid voor het algemeen belang. 'Ministers' en andere hoogwaardigheidsbekleders worden 'dienaar' genoemd, en moeten ritueel kniebuigen tegenover een burger.
 3. Bemoeizucht is de bron van alle ellende. Geen mens is superieur aan een ander.
 4. Belasting volgt de behoefte van het algemeen belang. Niet andersom. Niet meer. Niet minder. Anticyclisch economisch beleid komt in de grondwet.
 5. De Dienstbaarheid is per definitie niet dienst-vaardig. Zij stelt noodzakelijke middelen beschikbaar, maar beperkt zich in de uitvoering en regelgeving tot kwaliteitsborging.
 6. Het algemeen belang is niet gediend met perverse prikkels, machtsconcentratie, tweedeling, wij-zij-denken, bemoeizucht en uitwassen van welk verschijnsel dan ook.
 7. 'Zakkenvullen' door carrière-volksvertegenwoordigers is een uitwas. Om het volk evenredig te vertegenwoordigen worden voor elke stemming 150 burgers door loting opgeroepen om hun oordeel te vellen.
 8. Iedereen mag moties en wetsvoorstellen indienen. Vanaf een ondergrens worden die in behandeling genomen.
 9. Zolang het referendum nodig is worden er alleen tegenstemmen geteld. Wie niet opkomt wordt geacht vóór de status quo te zijn.
 10. De premier, de CdK, de burgemeesters en ook rechters worden direct gekozen.
 11. Het paradijs ligt onder handbereik. Maar de Dienstbaarheid moet de samenleving voorbereiden op de grote omslagen: milieuverandering, verduurzaming, robotisering.
 12. Elke burger moet 6kW op kunnen (laten) wekken met zon, wind, waterkracht of rest-biogas.
 13. De Dienstbaarheid ziet er op toe dat - binnen haar invloedssfeer - ieder mensenkind gelijke kansen krijgt.
 14. Vernieuwing, onderzoek, onderwijs en kennisverspreiding zijn algemene belangen van de hoogste orde.
 15. Alle burgers worden onderwijsdienstplichtig opgeroepen, zodra daartoe geschikt, om hun kennis, ervaring en vaardigheden aan volgende generaties door te geven.
 16. Leerplicht wordt uitsluitend ingevuld met de ontwikkeling van eigen talenten van de kinderen. Het verplicht lespakket wordt beperkt tot schrijven en rekenen, maar aangevuld met googleles, samenwerken en hoe-je-je-kinderen-opvoedt.
 17. Het idee van 'vrije markt' is defect zonder echt vrije concurrentie. Bij gebrek aan een goed alternatief wordt dat defect hersteld.
 18. Wanneer redelijke keus voor afnemers beperkt is tot 5 aanbieders of minder wordt verdere aangroei van de grootste onteigend. 
 19. Hard werk en ondernemerschap verdient beloning. Kapitaalaccumulatie is een uitwas.
 20. Tegen kapitaalaccumulatie wordt het erfrecht ingeperkt tot troost voor het verlies van de dierbare. Laten erfgenamen zich zelf maar bewijzen, net als ieder ander.
 21. Octrooirecht wordt van een recht omgezet in een vergunning op voorwaarden, om kleine uitvinders èn samenleving echt te beschermen.
 22. Geen partij mag meer macht hebben dan de rest van de gemeenschap. Zeker de helft van alle machtsmiddelen moet onder democratische controle staan.
 23. Economische waardecreatie (dus ook door bv robots) komt ten goede van de mensen.
  De Dienstbaarheid biedt daarom voor iedereen een bestaansgarantie. Zowel als voorziening van voeding, kleding, huisvesting, sociale omgang en zorg, als in basisinkomen inkomen om die te kunnen kopen, als vervanging van alle andere sociale uitkeringen
 24. Geld manipuleren is op één of andere manier diefstal. De Dienstbaarheid moet daarom streven naar een eenheid van geld als een ondubbelzinnige waardestandaard. Met experimenten als euro en Blockchain in het teken daar van.
 25. Stamverwantschap is de mens eigen maar streng nationalisme (met grenzen, vlaggen en volksliederen) staat gelijk aan je laten verdelen en overheersen.
  Wij sluiten ons aan bij de grootst mogelijke gemeenschap: die van Europa, de Wereld, het Leven op Aarde.
 26. De Dienstbaarheid steunt bevolkingsgroepen in hun wens naar autonomie.
 27. Wraak is geen recht. Straf mag dus geen wraak zijn, hooguit een correctiemiddel. Strafrecht wordt vervangen door Noors model.
 28. De opiumwet is bemoeizucht en een bron van criminaliteit. Drugs -waaronder tabak en alcohol- legaliseren en reguleren we.
 29. Criminelen zijn ook mensen. Hun neigingen moeten zij maar botvieren in sectoren waar niemand er verder last van heeft. Bijvoorbeeld in juwelen of oude kunst.
 30. Wie zich laat beschermen wordt vroeg of laat onderworpen door zijn beschermer. Een volkspolitie is dus in het algemeen belang. En een breed gedragen volksleger maar wel één dat 'de oorlog kan winnen'. Geen toys voor de boys.
 31. Terrorisme is bangmakerij. Terrorismebestrijding ook.
 32. In het verkeersreglement komt
  - dat fietsers bij afslaan hun NEUS moeten uitsteken (zodat ze achterom kijken en het stuur vast kunnen houden),
  - en verkeer van LINKS krijgt voorrang ...
 33. Godsdienst is een mening en vrijheid van godsdienst scharen we in de grondwet dus onder vrijheid van meningsuiting.

1 opmerking:

Greald zei

Het slaat al aan, kijk maar:
https://twitter.com/Greald/status/1074234792265310208?s=09