Aanbevolen post

Mijn politieke programma op 1 A4-tje

Als Geert het kan, kan ik het ook, dacht ik, dus: Samenleven is het alternatief voor ieder-voor-zich-met-het-recht-van-de-sterkste-als-ge...

29 april 2019

Egypte

an accident to happen
Als je naar de kaart kijkt zie je dat het ontstaan van de beschaving in Egypte een 'accident to happen' was.
De Nijl stroomt van de regenwouden van Afrika door de Sahara en vormt zo een lange oase.
De wilde mensen die zich er ooit vestigden vonden er een welige vegetatie vol wild, en vis in de rivier. Het leven was goed.

Waar mensen het goed hebben breiden zij zich uit tot het punt dat ze het nog net kunnen redden.

Voor een ander deel wordt de Nijl gevoed door periodieke regens uit oost Afrika. Dan wordt de strook land tussen rivier en woestijn erg smal voor de jager-verzamelaar. Dat stelt een limiet aan hun aantallen voor het goede leven.

Maar de overstromingen hebben afzetting van vruchtbaar slib als gevolg. Wie daar zaadjes in plant en weer oogst voor de volgende overstroming, heeft een voorraad voor de natte periode.

En het leven is weer goed...

Maar dat land moet je wel bewerken, dus raakten de mensen gebonden aan de grond.
En je moet die voorraad bewaken tegen de hongerige jager-verzamelaars uit de buurt. Dat bewaken kun je niet alleen, dus gingen de mensen bij elkaar wonen, in versterkte dorpen, stadjes en steden.

Het leven was weer goed en waar mensen het goed hebben breiden zij zich uit tot het punt dat ze het nog net kunnen redden.
Als de akkertjes elkaar gaan verdringen krijg je burenruzie. Dus maakten de mensen regels over het eigendom er van. En notarissen om dat vast te leggen toen dat ingewikkeld werd. En rechters om daarover te beslissen.

Succesvolle boeren produceren meer dan ze zelf op kunnen maken. De overschotten werden verhandeld. Niet-succesvolle boeren moesten iets anders gaan doen. En je kreeg andere beroepen.
Schippers, handelaars bijvoorbeeld.

En soldaten. Veel soldaten want die wilden nog wel eens sneuvelen.
Ze zijn wel nodig voor de bescherming.
Maar soldaten moeten eten. En soldaten hebben wapens. Dus als ze niet te eten krijgen komen ze t halen. Dus moet je ze betalen. Iedereen zijn deel.
Hoe bepaal je dat? Dat weten we na 5000j nog niet. Het was de uitvinding van de belastingen...

Belastingen innen vereist een hele organisatie. Registratie, belastingaanslagen, registratie van ontvangsten, de afdracht. Er komt al heel gauw flink wat bureaucratie bij kijken.

Tot zover is het allemaal bijna een onvermijdelijke ontwikkeling.
Eén plus één is twee.
Vaar je de Nijl af dan zie je overal de mensen nog leven zoals het 5000j had kunnen zijn. In kleihutjes, op ezeltjes en het land bewerken met een hak. Schrijnende armoede zie je nergens.

Geen opmerkingen: