01 maart 2007

een dag is een mooie dag als...

als je een goede daad hebt verricht,
als je iets hebt gedaan dat je eigenlijk niet durft,
als je een hufter op zijn nummer hebt gezet.